Ejerskab

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Ejerskab
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar
Status ift. Rammearkitekturen Optaget i Rammearkitekturen
Gyldighed Byggeblokken Ejerskab er godkendt ved det niende møde i Arkitekturboardet 25. marts 2019
Kontakt Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL


Om byggeblokken Ejerskab

Formål og kort beskrivelse

Objektmodel for byggeblokken Ejerskab

Formålet med byggeblokken Ejerskab er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive et ejerskab. Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved ejerskab til fast ejendom. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet Om Byggeblokke.

Ejer af byggeblok Ejerskab

Center for Digitalisering og Teknologi, KL

Overholdelse/compliance

Byggeblokken Ejerskab er en del af Danmarks Grunddata, anvendes i en række af it-løsninger og udstilles som autoritative data på den fællesoffentlige datafordeler.

Oplysninger Ejerskab vedligeholder

Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken Ejerskab:

 • Ejerskab: En Person eller Virksomheds ejerskabsandel i forhold til en Bestemt fast ejendom.
 • Ejerskabsskifte: Overdragelse af et Ejerskab til eller fra en ejer.
 • Ejerskifte: Overdragelse af et eller flere Ejerskaber fra en ejerkreds til en anden.
 • Oplysninger som relaterer sig til Ejerskabshændelser der beskriver en ejendomshandel.

Modeller for Ejerskab

Informationsmodel for byggeblokken Ejerskab. Modellen er taget direkte fra grunddata

Objektmodel for Ejerskab

Business Object diagram med kort læsevejledning, der redegør for de vigtigste rationaler fx i forhold valg af centralt forretningsobjekt og relationer. Hvert forretningsobjekt og relation ledsages af en definition og kommentarer jf. fællesoffentlige modelleringsregler. Ingen kardinaliteter.

Her kan du se en dynamisk præsentation af Ejerskab objektmodel

Informationsmodel for Ejerskab

Der er ikke lavet et informationsmodel for Ejerskab i regi af Rammearkitekturen, da der allerede er en informationsmodel i grunddatamodellen for Ejerskab, som kan tilgås her: https://data.gov.dk/model/diagrammer/

Til højre kan du se grunddata modellen for Ejerskab:

Livscyklus/tilstandsmodel for Ejerskab

 • Gældende: Angiver at versionen objektet er gældende.
 • Foreløbig: Angiver at versionen objektet er foreløbigt.
 • Historisk: Angiver at versionen objektet er historisk.
 • Ikke gennemført: Angiver at versionen objektet er historisk

Opgaver(services) Ejerskab udfører

Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører, se Om Byggeblokke. Ejerskab som en logisk byggeblok kan have generelle services som omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv. Udover de generelle services kan der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Ejerskab skal understøtte.

Anvendelse af Ejerskab

Målgruppe

Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT og Fagkontorer i KL

Anvendelse og Anbefaling

Generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se link: Om Byggeblokke

Strategisk ophæng

Byggeblokken Ejerskab anvendes i mange løsninger på tværs af det offentlige. Grunddataprogrammet for effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata er etableret som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og du kan læse mere på delprogrammets hjemmeside: http://grunddata-ejendom-adresse.dk/ejendomsdataprogrammet/.

Roadmap/Plan vedr. udvikling af byggeblokken

Ingen for nuværende

Implementeringer af byggeblok Ejerskab

Sammenhæng til andre Byggeblokke

Liste af andre byggeblokke som denne byggeblok har en relation til:

 • Person – den person som ejerskabet tilhører og/eller administreres af
 • Virksomhed - den virksomhed som ejerskabet tilhører og/eller administreres af
 • Matrikel (MatrikulærElement) - ejerskabet omfatter et matrikulær element

Referencer

Bilag