Fælleskommunale Arkitekturprincipper

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Rammearkitektur Kerne Label.png

Formålet med de Fælleskommunale Arkitekturprincipper

Arkitekturprincipperne har som formål at understøtte og kommunikere den valgte retning i den fælleskommunale arkitekturstyring.

Principper anvendes til at sikre konsistens og sammenhæng i beslutninger på tværs af projekter – som en vejledning, der anvendes til at træffe de konkrete beslutninger. Principperne er derimod ikke de faktiske beslutninger. Det enkelte princip skal altid vurderes ift. det enkelte projekt m.v., hvor de konkrete afgørelser træffes.

Principperne anvendes til at vurdere overensstemmelsen mellem de konkrete beslutninger i kommunale it-projekter, road-maps og strategier og den overordnede retning og vision for kommunal it-udvikling. Der kan være gode grunde til at vælge at afvige i konkrete tilfælde, men afvigelsen bør altid forklares. Herved sikres, at arkitekturen overordnet bevæger sig i den ønskede retning, og at afvigelser vælges af vigtige strategiske og operationelle hensyn.

De Fælleskommunale Arkitekturprincipper

De fælleskommunale arkitekturprincipper er udarbejdet med udgangspunkt i de fem Fælleskommunale Arkitekturmål. Det vil sige, at arbejdsgruppen har defineret og prioriteret de arkitekturprincipper, som de vurderer som vigtigst for at nå de fem fælleskommunale arkitekturmål, der igen udspringer af de overordnede målsætninger i de fælleskommunale og fællesoffentlige digitale strategier.

Principperne er grupperet efter, om de anvendes som vejledning til beslutninger på områderne: - A. Strategi, primært henvendt til politikere og beslutningstagere i den kommunale forretning. - B. Forretning og Information, primært henvendt til beslutningstagere og forretningsudviklere eller - C. Applikation og Teknologi, primært henvendt til kravstillere og leverandører.

Det enkelte princip understøtter som oftest flere af de fem arkitekturmål - nedenstående tabel angiver hvilke arkitekturmål, princippet understøtter.

A: Strategi

Princip\Mål Sammenhængende it Genbrug Byg til forandring Flere leverandører Driftsstabilitet
A1. Der arbejdes mod en fælles rammearkitektur
A2. Arkitekturen skal sikre mod leverandør-”lock-in”
A3. It-sikkerhed tænkes ind i løsninger fra starten

B: Forretning

Princip\Mål Sammenhængende it Genbrug Byg til forandring Flere leverandører Driftsstabilitet
B1. Forretningsservices genbruges på tværs af it-løsninger
B2. Arbejdsgange er dokumenterede på tværs af forretnings-domæner
B3. Brugere inddrages aktivt i behovsafklaring og udviklingsforløb
B4. It-løsninger udfordrer og effektiviserer eksisterende arbejdsgange og regler
B5. Der anvendes altid et standardiseret begrebsapparat
B6. Der er defineret entydigt ejerskab af data og processer
B7. Enhver betydelig forretningshændelse meddeles omverdenen
B8. Fælles autoritative reference- og grunddata anvendes
B9. Adskil det foranderlige fra det uforanderlige

C: Teknik

Princip\Mål Sammenhængende it Genbrug Byg til forandring Flere leverandører Driftsstabilitet
C1. Data udstilles via åbne snitflader og kan genbruges
C2. Alle objekter er uafhængige af systemet, hvor de er skabt
C3. Data identificeres entydigt
C4. It-løsninger er skalerbare efter formål
C5. It-løsninger er robuste overfor egne og andre systemers nedbrud

Beskrivelser af principperne foreligger også samlet i en print-venlig version[1]

Opdaterede Arkitekturmål, -principper og -regler

Der er i efteråret 2017 gennemført et arbejde med at opdatere de fælleskommunale arkitekturmål og –principper, med deltagelse fra it-arkitekter fra kommuner, KL og KOMBIT. De opdaterede arkitekturmål, -principper og -regler forventes godkendt og offentliggjort i august 2018. Imidlertid kan den gældende version hentes nedenfor. Vær opmærksom på at dokumentet afventer endelig godkendelse i KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg. Forslaget til reviderede arkitekturmål, -principper og -regler har været behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd på tre møder, og har været i høring i kommunerne, KOMBIT, Digitaliseringsstyrelsen, Regionernes It-arkitekturråd (RITA) og det rådgivende udvalg for standarder og it-arkitektur på sundhedsområdet (RUSA).
Opdaterede Fælleskommunale Arkitekturmål, Principper og Regler - v. 1.5 - Ikke endeligt godkendt i ABU

Referencer

  1. http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_60363/cf_202/F-lleskommunale_arkitekturprincipper_1_0.PDF