Forkortelser

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning

Her på siden er samlet en række af de mest brugte forkortelser der bruges, når der tales om Den Fælleskommunale Rammearkitektur og Digitalisering.

Forkortelse Betydning Læs mere
BBR Bygnings- og Boligregistret http://www.kombit.dk/bbr
BPI BrugerPortalsInitiativet http://www.kl.dk/Fagomrader/Folkeskolen/Digitalisering/Brugerpotalsinitiativ/
DAR Danmarks AdresseRegister http://www.kombit.dk/DAR
DF Den Fællesoffentlige Datafordeler http://datafordeler.dk/om-datafordeler/
DHUV Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området http://www.kombit.dk/dhuv
DUBU Digitalisering - Udsatte Børn og Unge http://www.kombit.dk/dubu
EDS Effektiv Digital Selvbetjening http://www.kombit.dk/eds
ESR Ejendomsstamregistret (under udfasning) http://boligejer.dk/ejendomsstamregisteret
FLIS Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem http://www.kombit.dk/flis
FORM Forretningsreferencemodel http://form-online.dk/soegning
GST Geodatastyrelsen http://gst.dk
KDF Kommunernes Datafællesskab http://www.kombit.dk/kdf
KITOS Kommunernes IT OverbliksSystem https://www.kitos.dk/#/
KLE KL Emnesystematik http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/Informationshandtering/KL-Emnesystematik/
KSD Kommunernes Sygedagpengesystem http://www.kombit.dk/ksd
KY Kommunernes Ydelsessystem http://www.kombit.dk/ky
LoRa Lokale Rammearkitekturservices Referat af 15. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd
MOX Messaging, Offentlige standarder og X-change http://www.kl.dk/MOX
OS2 Open Source og Offentligt Samarbejde (OSx2) http://www.os2web.dk/om-os2
SAPA Kommunernes Sagsoverbliks- og Partskontakts-system http://www.kombit.dk/sapa
SBSYS SagsBehandlingsSYStem http://www.sbsys.dk/
SP Serviceplatformen http://www.kombit.dk/serviceplatform
STORM Service- og Teknologireferencemodel http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/storm
STS Støttesystemerne udviklet af KOMBIT http://www.kombit.dk/sts
UDK Udbetaling Danmark http://www.atp.dk/atp-som-administrator/udbetaling-danmark
VeRa Vendsyssels RammeArkitektur https://www.youtube.com/watch?v=kcH8S1bXqs8

--Julie K. Bendtsen (diskussion) 4. okt 2015, 16:42 (CEST)