Geografisk inddeling

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Geografisk inddeling
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Byggeblokken Geografisk inddeling er godkendt ved det niende møde i Arkitekturboardet 25. marts 2019
Kontakt Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL

Om byggeblokken Geografisk inddeling

Formål

Objektmodel for byggeblokken Geografisk inddeling

Formålet med byggeblokken Geografisk inddeling er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive en geografisk inddeling. Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved Geografiske inddelinger. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet Om Byggeblokke.

Beskrivelse

Byggeblokken tager afsæt i Danmarks grunddataprogram. Scope for byggeblokken afspejler derfor grunddataprogrammets definitioner og formål der har afsæt i gældende lov for det pågældende område. Administrativt geografisk inddeling holder informationer om geografiske opdelinger af Danmark, som danner grundlag for opdelingen af offentlige administrative opgaver og ansvarsområder. Det kan f.eks. være kommuner, postdistrikter eller valgkredse.

Ejer af byggeblok Geografisk inddeling

Center for Digitalisering og Teknologi, KL

Overholdelse/compliance

Byggeblokken Geografisk inddeling er en del af Danmarks Grunddata, anvendes i en række af it-løsninger og udstilles som autoritative data på den fællesoffentlige datafordeler.

Oplysninger Geografisk inddeling vedligeholder

Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken Geografisk inddeling:

  • Geometri: Det geometriske aspekt af en konkret inddeling.
  • Navn: Navnet på den geografiske inddeling.

Eksempler på geografiske inddelinger:

  • Landsdel
  • Region
  • Kommune
  • Sogn
  • Valglandsdel
  • Storkreds
  • Postnummer

Modeller for Geografisk inddeling

Informationsmodel for byggeblokken Geografisk inddeling

Læsevejledning til modeller for Geografisk inddeling: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Geografisk inddeling er at vise hvilke andre byggeblokke Geografisk inddeling har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Geografisk inddeling er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Geografisk inddeling. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Geografisk inddeling, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

Objektmodel for Geografisk inddeling

Her kan du se en dynamisk præsentation af Geografisk inddeling objektmodel

Informationsmodel for Geografisk inddeling

Her kan du se en dynamisk præsentation af Geografisk inddeling informationsmodel

Livscyklus/tilstandsmodel for Geografisk inddeling

Ikke udarbejdet for nuværende

Opgaver(services) Geografisk inddeling udfører

Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører, se Om Byggeblokke. De generelle services omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv. Udover de generelle services vil der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Geografisk inddeling skal understøtte.

Anvendelse af Geografisk inddeling

Målgruppe

Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT og Fagkontorer i KL

Anvendelse og Anbefaling

Generel anvisning for anvendelse af en byggeblok, se Om Byggeblokke

Strategisk ophæng

Byggeblokken Geografisk inddeling anvendes i lang række løsninger på tværs af det offentlige.

Roadmap/Plan vedr. udvikling af byggeblokken

Ingen for nuværende

Implementering af byggeblok Geografisk inddeling

Sammenhæng til andre Byggeblokke

Byggeblokken Geografisk inddeling har ikke relationer til andre grunddata byggeblokke.

Referencer

Bilag