Grunddataprogrammet

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Grunddataprogrammet
En del af Statusboks-inspiration-label.png
Status for INFO-side Klar
Status ift. Rammearkitekturen Til inspiration og vejledning i forhold til anvendelse af rammearkitekturen
Gyldighed
Kontakt Peter Falkenberg, Center for digitalisering og teknologi, KL


Hvad er grunddata

Danmarks grunddata er en række grundlæggende oplysninger om Danmark og danskerne, blandt andet om fast ejendom, adresser, veje og områder, vand og klima, geografi, personer og virksomheder. Læs mere om grunddata her:

Grunddataprogrammet

Grunddataprogrammet er et fællesoffentligt program, som har til formål at standardisere data om Danmark og danskerne, og udstille disse som autoritative data, så den offentlige sektor samt private sektor, kan benytte disse data i it-løsninger og til at skabe sammenhæng mellem it-løsninger.

Om systemet

Grunddata programmet indeholder en række initiativer (delprogrammer), der hver især moderniserer de eksisterende realiseringer

 1. Ejendomsdata [1] moderniserer BBR, ESR, Matriklen og Tinglysning (ejerfortegnelse)
 2. Adresse [2] flytter autoriative adresser fra CPR til BBR, og udbygger DAGI
 3. Vanddata [3] opbygger fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb og søer med udgangspunkt i FOT
 4. Geodata [4] samler og åbner adgang til geografiske data, der i dag er i FOT, Matrikelkort og Danmarks Højdemodel m.fl.
 5. Persondata udbygger og forbedrer CPR [5]
 6. Virksomhedsdata [6] forbedrer og udbygger CVR, og minimerer brug af SE (Selskabsregisteret)
 7. Datafordeleren [7] forbedrer distributionen af grunddata

Programmet har desuden som formål at skabe en sammenhængende og ensartet fælles datamodel for disse grunddata [8]

Konkretiserede byggeblokke

De enkelte del-programmer i grunddataprogrammet realiserer flere af byggeblokkene i den fælleskommunale rammearkitektur. Konkret drejer det sig om følgende:

 1. Ejendomsdata:Bygværk (Bygning), Ejerskab, Matrikel, Ejerfortegnelse, Ejendomsvurdering
 2. Adresse: Adresse og Geografisk inddeling
 3. Vanddata: Geodanmarkobjekt, Navngivet sted
 4. Geodata: Geodanmarkobjekt, Navngivet sted
 5. Persondata: Person
 6. Virksomhedsdata: Virksomhed
 7. Datafordeleren: Abonnement og Servicekatalog

Status

Officiel side for Grunddataprogrammet: [ https://digst.dk/data/grunddata/]

Grunddataprogrammets datamodeller: https://data.gov.dk/

GD1 og GD2 Sekvensdiagrammer: http://beta.rammearkitektur.dk/QLM-modeller/GD1ogGD2/GD1ogGD2.htm

Referencer

 1. http://www.grunddata-ejendom-adresse.dk/ejendomsdataprogrammet
 2. https://www.grunddata-ejendom-adresse.dk/adresseprogrammet/
 3. http://gst.dk/emner/grunddataprogram/vanddataprogrammet/
 4. http://gst.dk/emner/grunddataprogram/geodataprogrammet/
 5. http://grunddata.dk/personer/
 6. http://grunddata.dk/virksomheder/
 7. http://www.grunddata-ejendom-adresse.dk/datafordeleren/
 8. http://grunddata.dk/datamodellen/