Kategori:Hovedopgaver

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning

Eksempel

Hovedopgaver
Status-1.png
V. 3911
Om Status

RA-opgave.PNG

Hvad har Rammearkitekturen med opgaveløsning at gøre?

Kommunerne varetager en række opgaver - disse opgaver beskrives bl.a. i KLE [1] og FORM [2], og det er ikke meningen at opbygge endnu en liste over kommunale opgaver på beta.rammearkitektur.dk.

Rammearkitekturen sætter derimod række rammer for hvorledes opgavevaretagelsen kan moderniseres og digitaliseres, samtidig med at hver enkelt kommune har frihed til løse opgaven på egen vis. Dette gøres ved at

  • beskrive de fællestræk der findes, både på tværs af kommuner og på tværs af opgaver, og
  • gøre det muligt at tilpasse arkitekturen til den aktuelle løsning

På beta.rammearkitektur.dk vil der derfor løbende blive opdateret beskrivelser for

  • Arkitekturstyring og Fælleskommunale Arkitekturprincipper der giver overordnet vejledning til hvilke overvejelser og prioriteringer der bør foretages
  • Forretningsprocesser der illustrerer generelle beskrivelser for hvordan forskellige kommunale processer kan opbygges
  • Byggeblokke der opdeler funktionalitet og information i logiske grupper der kan genbruges
  • Cases der beskriver enkelte kommuners indarbejdelse af mønstre og byggeblokke i enkelte løsninger

Jeg mangler konkretisering af min opgave i relation til Rammearkitekturen

Med det antal opgaver der løses i kommunerne - og de forskellige måder en opgave kan løses på - er det ikke muligt at beskrive, og opdatere, konkretisering af samtlige processer. Til gengæld opfordres der til at dele erfaringer på Cases, og til at spørge om lignende eksempler og ideer under diskussion

Referencer

  1. http://www.kle-online.dk/emneplan/00/
  2. http://www.form-online.dk/opgavenoegle/02/

Denne kategori indeholder for øjeblikket hverken sider eller medie-filer.