Målarkitektur for Punktudledning (PULS)

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Målarkitektur for Punktudledning (PULS)
En del af Statusboks-inspiration-label.png
Status for INFO-side Klar
Status ift. Rammearkitekturen Til inspiration og vejledning i forhold til anvendelse af rammearkitekturen
Gyldighed Medio 2018: Modellen færdigudarbejdet
Kontakt Rune Reimann Petersen, Center for digitalisering og teknologi, KL

Introduktion til Målarkitektur for Punktudledning (PULS)

PULS- modellen er udarbejdet i et samarbejde mellem Globeteam, Miljøstyrelsen og KL. PULS-modellen beskriver de punktkildeområder hvor kommuner og Miljø- og fødevareministeriet skal indberette data om spildevand, regnbetingede udløb og akvakultur i forbindelse med tilsyn omkring udledninger fra renseanlæg, industri, og dambrug mm. til det åbne vand. Modellen beskriver blandt andet sammenhængen mellem forskellige typer af punktkilder og de krav og vilkår der sættes til observation og måling(data) ved hver type af punktkilde. Puls-modellen er en konkret anvendelse af Referencearkitektur for Observation og måling(ROM). Konkret betyder dette at, PULS-modellen anvender flere af modellerne og elementerne fra ROM. Den fulde forståelse af PULS-modellen kræver derfor indsigt og forståelse af ROM.

Målarkitektur for Punktudledning (PULS) består af en begrebsliste samt en informationsmodel for PULS og de informationsmodeller der er benyttet fra Referencearkitekturen for observation og måling. Herudover en rapport som beskriver modelleringen af PULS, samt brugen af Referencearkitektur for Observation og måling

Indhold

Referencer