MOX agenter

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning

KL har i samarbejde med en række kommuner, udviklet MOX konceptet, som gør, at ikke standardiserede systemer kan kommunikere med standardiserede systemer og omvendt. Også to ikke-standardiserede systemer kan ”tale” med hinanden vha. dette koncept. MOX-konceptet er udviklet med henblik på at kunne lave en løs kobling imellem de kommunale it-systemer, der skal kunne leveres af forskellige leverandører, køre i forskellige driftsmiljøer og være robuste overfor forandringer, samtidig med at der opretholdes en stærk binding i form af sammenhæng i opgavevaretagelsen og mere automatisering af tværgående processer.

Hvad er en MOX agent?

En MOX agent er en tilføjelse til et eksisterende system og kan udføre en proces med beskeden som input. Når den har gennemført sin proces, giver den besked herom. Hvis den ikke kan gennemføre sin proces, giver den også besked. Beskedernes indhold og opbygning skal overholde fælles aftalte offentlige standarder og det fælles beskedformat.

MOX agenten udfører en række opgaver:

Oversætter

 • Agenten udfører en mapning fra/til et it-systems ikke-standardiserede format og til/fra et givent standardformat.

Udfører en lille del af en proces imod et it-systems snitflade

 • Agenten kan rumme en eller flere MOX processer. Dermed kan MOX agenten lade et it-system indgå i tværgående processer, selvom det egentlig ikke er bygget til det oprindeligt.

Kender snitfladerne

 • Til beskedfordeler
  • MOX-agenten skal kunne afsende beskeder igennem en beskedfordeler, og derfor skal den have snitflade til en beskedfordeler.
 • Til et it-system
  • MOX agenten kommunikerer med it-systemet igennem en snitflade.

En MOX agent udviklet til én tværgående proces kan genbruges i andre tværgående processer, hvori de samme MOX processer indgår. MOX agenter kan bruges til at give et eksisterende system rammearkitekturegenskaber fx. at håndtere beskeder.

Konkrete MOX agenter

I det følgende kan der læses om konkrete MOX agenter - altså en MOX komponent der udvider et systems egenskaber.

Se mere om alle MOX agenter her: [1]. Læs også mere om MOX.

MOX ADVIS

MOX ADVIS kan modtage en besked og sende den videre på en anden kanal. Beskeden skal være til den pågældende aktør og den slår op i Organisation for at finde mail-adresse eller sms-telefonnummer for den pågældende bruger.

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX ADVIS, herunder Processer.

MOX APOS

MOX APOS overvåger APOS2 og danner beskeder ved ændring i organisationen. Den kan også modtage beskeder, som skal ajourføre APOS2. Det gælder fx Klassifikationsobjekter.

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX APOS.

MOX Arkiv

Læs mere om MOX Arkiv, herunder Processer

MOX BOKS

Når et dokument lægges i en brugers boks - (ala dropbox) sørger agenten for en registrering i en dokumentservice og tilføjer metadata ud fra hvad den kender til fra brugerens kontekst.

Agenten skal installeres som et virtuelt drev på brugerens skrivebord.

Denne agent skal også kunne håndtere et journalnotat - som derefter selv finder frem til den sag, som skal registrere det.

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX BOKS

MOX DIGITAL POST

MOX DIGITAL POST Tømmer virksomhedspostkassen og gemmer dokumentet i en fil og sender en besked om det.

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX DIGITAL POST

MOX ERINDRING

Agenten modtager en besked med en fremtidig virkning ! og når tiden er gået udsteder den en besked med samme body - en slags forsinkelse - og dermed kan en proces starte igen efter en afbrydelse.

Agenten kan modtage annullering af en erindring.

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX ERINDRING

MOX FLEX

Ditmer Flex er et dialogværktøj, der kan modtage formularer. Når en formular er udfyldt dannes en dokumentbesked med indholdet.

MOX FORDELING

Organisation anvendes til at fremfinde en ansvarlig for en henvendelse (fx et indgående dokument). Metadata for henvendelsen opdateres / registreres.

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX fordeling

MOX FORRETNINGSREGEL

MOX REGEL skal kunne afprøve om forretningsregler er overholdt

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX FORRETNINGSREGEL

MOX IO POST

MOX POST kan håndtere indgående og udgående post (dokumenter) - tilføre metadata, udføre dokumentregistrering.

Der er tale om en forbehandling af indgående post og en efterbehandling af udgående post.

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX IO POST

MOX JUPITER

MOX JUPITER kan søge efter vandværker i en kommune og danne en besked for hvert vandboring med oplysninger om seneste målerdata. Den kan også modtage målerdata og opdatere disse i Jupiter.

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX JUPITER

MOX KITOS

MOX KITOS tilfører et beskedinterface på KITOS, hvormed man kan udveksle beskeder efter rammearkitektur-standarderne, Agenter bruger KITOS API, som ikke følger RA-standarderne.

MOX KITOS består af en agent for hvert KITOS modul

 • Organisation
 • It-system
 • It-projekt
 • It-Kontrakt
 • KITOS KLE register
 • It-system kataloget

Agenterne arbejder på vegne af kommunens bruger på KITOS systemet og opdaterer KITOS fra de afsendersystemer (typisk) kommunen anvender.

Arbejdsopgave/aktivitet

Precondition

Hver agent kan stort set det samme:

Funktion 1

 • Ajourføre KITOS – på grundlag af en besked med et objekt (fx en organisations enhed eller en Kontrakt).
 • Findes objektet ikke – så oprettes det.
 • Findes objektet i forvejen så opdateres det.
 • Er det slettemarkeret, så slettes det.
 • Der dannes en registreringsbesked – som man kan bruge hvis man får behov.
 • Der dannes en fejlbesked, hvis opgaven ikke kunne løses.

Funktion 2

 • Søge og liste fra KITOS – på grundlag af nogle søgeparametre, som sendes med en besked
 • Udsøge objekter - fx alle objekter indenfor modulet eller objekter der er ændret siden et tidspunkt.

Resultatet er en besked for hvert objekt, der overholder søgekriteriet.

 • Liste objekter – kan sættes sammen med en udsøgning.

Resultatet er en besked med en liste af objekter, der overholder søgekriteriet.

Svaret på dit ene spørgsmål er, at du får både en import og en eksport fra Kitos. Svaret på dit spørgsmål 2 er, at agenterne bruger en strategi, der accepterer brudte relationer mellem objekter (jfr. rammearkitekturens princip om blå objekter og at et system kun har objekter til låns).

 • Kort fortalt: Hvis agenten ikke kan løse opgaven fra beskeden – så ryger beskeden om bag i køen.
 • Og så den lange: Strategien er, at hvis man relaterer til et objekt, der ikke findes i KITOS, så dannes en søg-besked vedrørende det manglende objekt. Et andet system kan have oplysninger om objektet, og kan returnere det i en besked. Hvis det kan indlæses i KITOS, gøres det og til sidst opdateres relationen. Søg-beskeden kan også afvente i beskedfordeleren, til alle objekter er indlæst, og søg-beskeden kan returnere med et svar. Hvis det oprindelige objekt ikke kunne oprettes, vil det betyde, at der blev udstedt en besked herom. Disse beskeder kan genindlæses til sidst – hvorefter det skulle falde på plads. Alligevel er den bedste praksis, at indlæse objekter en bestemt rækkefølge – så der oftest findes relaterede objekter. Man kan lave en søgning af objekter, der mangler relationer, hvis det går galt.

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX KITOS, herunder Processer og Objektmodel

MOX KLE

MOX KLE overvåger KLE og sender en klassifikationsbesked, når der er ændringer i KLE-online.

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX KLE, herunder Processer

MOX KMD LOS

Udveksler organisationsoplysninger med OIO standarden Organisation

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX KMD LOS

MOX MDM

MOX MDM (Master Data Management) håndterer mapning mellem rammearkitekturen objekttyper og forskellige it-systemers data. Den baserer sig på en klassifikationsservice og kan arbejde med alle dens interne processer. Processerne kan også konvertere en besked indhold fra et format til et andet - fx mellem json og xml. Processen kan også modtage og levere strukturer til andre agenter.

Opbygningen af klassifikationssystemerne med de enkelte systemers objektmodeller kan foretages ved manuelt at danne klassifikationssystem for hvert system, en facet for hver objekttype/datatabel og en klasse for hver dataelement. Agenten kan også gennemlæse alle beskeder - og hver gang der fremkommer en ny struktur fra et system, så danne de pågældende objekter (smart ikke?) Mapning må foretages manuelt. Indlæsning af mapning, strukturer og formater kan foregå via regneark.

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX MDM, herunder Processer

MOX MONITOR

Yderligere oplysninger: MOX MONITOR abonnerer på beskeder med headeroplysning 'transaktion'

Læs mere om MOX MONITOR

MOX SBSYS

MOX SBSYS kan oprette sager og journalisere dokumenter i SBSYS.

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX SBSYS.

MOX SD LØN

Agenten kan udveksle organisationsoplysningerne efter OIO standarden Organisation

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX SD LØN

MOX SOR

MOX SOR kan udveksle oplysninger om sundhedsvæsenents organisation med OIO standarden Organisation

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX SOR

MOX TABEL

MOX TABEL kan læse fra og skrive til et regneark. Hver fane svarer til en objekttype, hver række til et objekt og hver kolonne til et felt. Kolonneoverskriften indeholder navnet på attributten, tilstanden eller relationen.

Yderligere oplysninger: Læs mere om MOX TABEL, herunder Processer