MOX konceptet

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning


MOX konceptet
Status-2.png
V. 8841
Om Status

Hvad er MOX?

MOX står for ”Messaging, OIO standarder og X-change” og er et koncept, som sikrer at ikke-standardiserede systemer kan udveksle informationer med hinanden og indgå i mere eller mindre automatiserede tværgående processer og dermed reducere i manuelle procedurer. Bestræbelserne på at komme hen i en virkelighed, hvor alle udvekslinger er baseret på rammearkitekturens standarder, tager lang tid. Det er ikke noget, der sker de første mange år, og det vil ske gradvist. Nye systemer, som bliver udviklet, kan vi fremadrettet stille krav til, at kunne ”tale” standarderne, men for alle de systemer, som allerede er udviklet og som ikke følger standarderne, skal stadig kunne være en del af vores fælles it-portefølge. Derfor har KL i samarbejde med en række kommuner, udviklet MOX-konceptet, som gør, at ikke standardiserede systemer kan kommunikere med standardiserede systemer og omvendt. Også to ikke-standardiserede systemer kan ”tale” med hinanden vha. dette koncept. Et andet vigtigt aspekt i Rammearkitekturen er at opnå en løs kobling mellem objekter – uafhængig af deres driftsmæssige implementering. Dette er vigtigt, da vi vil opleve et stadigt mere fragmenteret driftsmiljø med mange driftsleverandører både på de centrale, fælles systemer og på lokale platforme. Denne egenskab opnås også ved at anvende MOX-konceptet, som sikrer fuld frihed i forhold til hvor systemerne driftsafvikles.

MOX infrastruktur

Hvordan fungerer MOX?

MOX kender rammearkitekturen og standarderne. Når et system har arbejdet med et forretningsobjekt, som er omfattet af rammearkitekturen, skal dette kommunikeres til omverdenen med en besked indeholdende forretningsobjektet. Hvis systemet ikke selv kan danne denne besked, gør MOX det på systemets vegne. I praksis bygges en lille MOX-agent, som kan oversætte fra systemets eget proprietære format til standardens format og lægge det i en besked. Beskeden leveres til en beskedfordeler sammen med metadata om beskeden. Disse metadata beskriver objektet i et fællesoffentligt format.

En beskedfordeler modtager beskeden som fordeles til abonnenter. Hvert abonnement har en kø i beskedfordeleren og fordelingen sker ud fra et filter, der evaluerer metadata. Filteret respekterer abonnentens rettigheder. Det betyder at abonnenten kun kan få beskeder, som den har ret til at læse.

Et eller flere systemer eller MOX-agenter kan hente beskeden fra en abonnent kø. Det forudsætter at abonnenten har rettighed til at få adgang til køen. Data, der udveksles via MOX, vil være i henhold til standarden. ”Taler” det modtagende system ikke standard, kan MOX-agenten omsætte standardiserede data til et proprietært format. MOX-agenten er knyttet til et og kun et system og vil anvende et ikke-standardiseret interface til dette system. For at respektere systemets rettigheder, må MOX-agenten arbejde på vegne af en af systemets brugere. Til gengæld vil MOX-agenten kunne indgå i løst koblede integrationer med alle andre, der kan udveksle beskeder.

Det arbejde agenten udfører, er:

 • Tiltrækker (abonnerer) beskeder som den kan bruge eller gøre noget ved
 • Modtager input-besked i standardformat og fortolker hvad den vil gøre
 • Omsætter standardformat til systemets format
 • Gør noget – fx kan en agent journalisere et dokument på basis af en dokumentbesked
 • Danne en (output-)besked
 • Oversætte besked fra proprietært format til standard format
 • Afleverer output-besked til beskedfordeleren

Løstkoblede systemer

MOX-konceptet baserer sig på beskeder og på den måde opnås en reelt løskoblet arkitektur. Med Konceptet, gør vi os uafhængige af driftssteder, ligesom systemerne ikke behøver at kende hinanden som systemer. Når en besked afsendes, afleveres den til beskedfordeleren. Det er abonnementet, der fordeler til forskellige køer. Den samme besked kan tilgå flere forskellige systemer samtidigt. Det betyder også at konceptet er fleksibelt over for udskiftning af it-systemer i kommunerne. De skal blot tilgå den eksisterende kø. Procesautomatisering med MOX Da MOX arbejder med standardiserede beskeder, er det let at procesautomatisere. Når en proces er udført, betyder det, at der er ændret i pågældende rammearkitekturobjekt. Når dette skal kommunikeres med en besked, har man samtidig åbnet for muligheden for automatisering af processen i næste trin. Processen B, som abonnerer på beskeder med objekter af en vis type, vil automatisk blive igangsat af den besked, der kommer – og derved igangsættes proces B automatisk, når proces A er færdig.

Fejl ved oprettelse af thumbnail: Filen mangler
Løstkoblede systemer med MOX


Procesintegration på tværs af it-systemer medfører et behov for, at der etableres en overvågning af den tværgående proces, der ikke er underlagt systemernes kontrol. Det er i overvågningen af, at den tværgående proces forløber som forventet, at det samtidig sikres, at de forskellige MOX-beskeder afsendes, modtages og behandles, som de skal. Hvad opnår vi med MOX? MOX kan bruges til at kompensere for, at et it-system ikke har rammearkitekturegenskaber og dermed er det en omkostningseffektiv måde at lade eksisterende systemer indgå i rammearkitekturen. Med de ovenfor skitserede egenskaber, giver MOX en række fordele:

 • It-systemets interface indkapsles via den tilførte agent i en standard-MOX proces.
 • En proces starter med og slutter med en MOX besked.
 • En besked fra en proces kan igangsætte en anden proces.
 • Processer kan udføres på tværs af systemer.
 • Man kan udskifte et system uden at skifte proces.
 • Man kan ændre en proces uden at skifte system.
 • Man kan tilføje nye systemer uden påvirkning af eksisterende systemer.
 • Man bevarer investering i eksisterende systemer.
 • Man kan automatisere processer.