Matrikel

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Matrikel
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar
Status ift. Rammearkitekturen Optaget i Rammearkitekturen
Gyldighed Byggeblokken Matrikel er godkendt ved det niende møde i Arkitekturboardet 25. marts 2019
Kontakt Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL


Om byggeblokken Matrikel

Formål og kort beskrivelse

Objektmodel for byggeblokken Matrikel

Formålet med byggeblokken Matrikel er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive en matrikel. Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved matrikler. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet Om Byggeblokke.

Byggeblokken tager afsæt i Danmarks grunddataprogram. Scope for byggeblokken afspejler derfor grunddataprogrammets definitioner og formål, der har afsæt i gældende lov for det pågældende område.


Ejer af byggeblok Matrikel

Center for Digitalisering og Teknologi, KL

Overholdelse/compliance

Byggeblokken Matrikel er en del af Danmarks Grunddata, anvendes i en række af it-løsninger og udstilles som autoritative data på den fællesoffentlige datafordeler.

Oplysninger Matrikel vedligeholder

Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken Matrikel:

  • Fast ejendom: Fast ejendom, hvorpå der er tinglyst rettigheder.
  • Bygning på fremmed grund: En bygning eller et teknisk anlæg, som er opført på, over eller under enten: En Samlet fast Ejendom med anden ejer end bygningen/anlægget eller et ikke-registreret areal, hvor arealet har anden ejer end bygningen eller havet.
  • Ejerlejlighed: Lejlighed i en beboelsesejendom hvor hver enkelt lejlighed ejes særskilt og betragtes som selvstændig fast ejendom, mens de fælles dele og faciliteter ejes i fællesskab af en ejerforening.
  • Samlet fast ejendom: En vedvarende forening af et eller flere jordstykker som tilsammen udgør én ejendom.
  • Jordstykke: Areal på jordoverfladen som er registreret i Matriklen og afgrænset af matrikelskel.

Modeller for Matrikel

Objektmodel for Matrikel

Business Object diagram med kort læsevejledning, der redegør for de vigtigste rationaler fx i forhold valg af centralt forretningsobjekt og relationer. Hvert forretningsobjekt og relation ledsages af en definition og kommentarer jf. fællesoffentlige modelleringsregler. Ingen kardinaliteter.

Her kan du se en dynamisk præsentation af Matrikel objektmodel

Informationsmodel for Matrikel

Informationsmodel for byggeblokken Matrikel. Modellen er taget direkte fra Grunddata

Der er ikke lavet et informationsmodel for Matrikel i regi af Rammearkitekturen, da der allerede er en informationsmodel i grunddatamodellen for Matrikel, som kan tilgå her: https://data.gov.dk/model/diagrammer/

Til højre kan du se grunddata modellen for Matrikel:

Livscyklus/tilstandsmodel for Matrikel

  • Gældende: Angiver at versionen objektet er gældende.
  • Foreløbig: Angiver at versionen objektet er foreløbigt.
  • Historisk: Angiver at versionen objektet er historisk.
  • Ikke gennemført: Angiver at versionen objektet er historisk

Opgaver(services) Matrikel udfører

Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører, se Om Byggeblokke. Matrikel som en logisk byggeblok kan have generelle services som omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv. Udover de generelle services kan der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken MAtrikel skal understøtte.

Anvendelse af Matrikel

Målgruppe

Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT og Fagkontorer i KL

Anvendelse og Anbefaling

Generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se link: Om Byggeblokke

Strategisk ophæng

Byggeblokken MAtrikel anvendes i mange løsninger på tværs af det offentlige. Grunddataprogrammet for effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata er etableret som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og du kan læse mere på delprogrammets hjemmeside: http://grunddata-ejendom-adresse.dk/ejendomsdataprogrammet/

Roadmap/Plan vedr. udvikling af byggeblokken

Ingen for nuværende

Implementeringer af byggeblok Matrikel

Sammenhæng til andre Byggeblokke

Liste af andre byggeblokke som denne byggeblok har en relation til:

  • Sag – beskrivende faktorer vedr. hændelser for matrikler

Referencer

Bilag