Model for boringsdata

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Model for boringsdata
En del af Statusboks-inspiration-label.png
Status for INFO-side Klar
Status ift. Rammearkitekturen Til inspiration og vejledning i forhold til anvendelse af rammearkitekturen
Gyldighed Medio 2019: Modellen færdigudarbejdet
Kontakt Rune Reimann Petersen, Center for digitalisering og teknologi, KL

Introduktion

KL, GEUS og Miljøstyrelsen har i regi af Danmarks Miljøportal udarbejdet en samlet Informationsmodel for data vedrørende prøvetagninger, prøver og analyser i forbindelse med grundvandsboringer i Danmark. De fysiske data, som informationsmodellen afspejler findes i Jupiter-databasen, som GEUS forvalter.

Rapporten for informationsmodelleringen redegør for indhold og beskrivelse af målbare boringsdata, herunder data om vandkemi, luftkemi og jordkemi. Ligeledes beskrives data om boringsaktiviteter, prøvetagninger, prøver, resultater, samt de steder data om grundvandsboringer indsamles. Den udarbejdede informationsmodel genanvender et udvalg af modelkomponenter fra Danmarks Miljøportals generiske informationsmodel, betegnet Referencearkitektur for Observation og måling.

Arbejdet omkring informationsmodellen er dokumenteret i en række dokumenter som er listet her på siden. Den udarbejdede informationsmodel kan ligeledes tilgås her på siden, og et link til Referencearkitekturen for observation og måling fremgår også på siden.


Vejledning til dokumenter

Dokumenterne udgør tilsammen et godt udgangspunkt for IT-projekter, som ønsker at forstå og anvende PCJupiterXL-data i regi af den generiske informationsmodel for miljødata, som Referencearkitekturen for Observation og Måling tilbyder.


  • Rapport om informationsmodelleringen Dokumentet beskriver informationsmodelleringen af de data om prøvetagning, prøver og analyser, som opstår i forbindelse med boringer og som udstilles via PCJupiterXL.
  • Introduktion til fagområde og data Dokumentet beskriver data om prøvetagning, prøver og analyser, som opstår i forbindelse med boringer og som udstilles via PCJupiterXL.
  • Jupiter-data koblet til Referencearkitektur for Observation og Måling Excel-arket dokumenterer koblingen mellem relevante tabeller og kolonnenavne i PCJupiterXL-databasen og de klasser og attributter, som optræder i Referencemodellen for Observation og Måling. Markeret med rødt ses kolonnenavne fra PCJupiterXL, som falder uden for emnet prøvetagning, prøver og analyse men som senere med fordel kan kobles til Referencemodellen for Obseration og Måling, herunder til klasserne Aktør, Udstyr m.fl.
  • Egenskabskatalog og oversigt over lokale attributter Excel-arket dokumenterer et udvalg af de kolonnenavne fra PCJupiterXL-databasen, der i Referencearkitekturen for Observation og Måling angiver såkaldte Observerbare Egenskaber og er relevante for de data vedrørende prøvetagning, prøver og analyser, som opstår i forbindelse med boringer.

Referencer