Myndighed

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Myndighed
En del af Statusboks-lab-label.png
Status for INFO-side Under udarbejdelse
Status ift. Rammearkitekturen Under Udvikling
Gyldighed Skal godkendes i Arkitekturboardet, mødedato ikke fastlagt
Kontakt Peter Thrane, Digitalisering og Teknologi, KL

Om byggeblokken Myndighed

Objektmodel for byggeblokken Myndighed

Formål og Kort beskrivelse

En myndighed er et offentlig forvaltningsenhed, der har en lovudøvende funktion inden for rammerne af en stat, en delstat, en region eller en kommune, og som ikke er en parlamentarisk forsamling

Byggeblokkens formål er at beskrive de metadata, der er omkring en myndighed, men primært består den af en autoritativ fortegnelse over myndigheder i den danske forvaltning.


Ejer af byggeblok Myndighed

CPR-kontoret er ansvarlig for Myndighedsregistret.

Center for Digitalisering og Teknologi, KL er ansvarlig for byggeblokken Myndighed

Overholdelse/compliance

Myndighedsregistret er autoritativt og bør anvendes i alle sammenhænge. https://cpr.dk/kunder/gratis-download/myndighedsregister-og-udtraeksbeskrivelse/

Oplysninger Myndighed vedligeholder

Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken Myndighed: (Listen er et uddrag af de forretningsnære begreber som kan være relevant i forhold til byggeblokken aktivitet)

  • Myndigheder og disses adresse oplysninger, hvis de findes.

Modeller for Myndighed

Informationsmodel for byggeblokken Myndighed

Læsevejledning til modeller for Myndighed: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Myndighed er at vise hvilke andre byggeblokke Myndighed har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Myndighed er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Myndighed. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Myndighed, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

Objektmodel for Myndighed

Her kan du en præsentation af Myndighed objektmodel

Informationsmodel for Myndighed

Her kan du se en præsentation af Myndighed informationsmodel

Livscyklus/tilstandsmodel for Myndighed

Ikke udarbejdet for nuværende

Opgaver(services) Myndighed udfører

Ikke udarbejdet for nuværende

Anvendelse af Myndighed

Målgruppe: Forretnings og It-arkitekter


Anvendelse og Anbefaling: Myndighedsregistret er den officielle og autoritative kilde for myndigheder, der anvendes i dansk forvaltning


Strategisk ophæng: Udarbejdelsen af byggeblokken Myndighed er en del af programmet 'Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen', som er en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handleplan 2016-2020.


Roadmap/Plan vedr. udvikling af byggeblokken:

Ikke udarbejdet for nuværende


Oversigt over implementeringer af byggeblokken Myndighed:

Ikke udarbejdet for nuværende


Sammenhæng til andre Byggeblokke

Ingen umiddelbar sammenhæng til andre byggeblokke. Referencen til Adresse er i øjeblikket på logisk plan, da adressen er indbygget som tekstlinier i Myndighed.

Referencer