Om den Fælleskommunale Rammearkitektur

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
(Omdirigeret fra Rammearkitekturen)
Skift til: Navigation, Søgning
INFO for rammearkitekturen er flyttet til ny hjemmeside

Denne side opdateres ikke længere, da INFO for rammearkitekturen er flyttet til den nye hjemmeside:
rammearkitektur.kl.dk


Ved spørgsmål om eller feedback til INFO for rammearkitekturen, kontakt venligst redaktionen på rammearkitektur@kl.dk

Hvad er Rammearkitekturen?

Den fælleskommunale rammearkitektur er de fælles rammer, vi sætter op for alle, der skal arbejde med kommunale processer og kommunal it. Det er populært sagt den spillebane og de spilleregler, der vil gælde for it til kommunerne fremover. Rammearkitekturen etableres som et fælles regelsæt for, at kommunerne kan opnå bedre, billigere, sammenhængende og forandringsrobuste it-systemer, leveret af et bredt udsnit af leverandører.

Rammearkitekturen er den fælleskommunale vej til sammenhængende, fremtidssikret og effektiv it-understøttelse – udviklet på et flerleverandørmarked. Dermed er Rammearkitekturen et vigtigt og afgørende element i forhold til det igangværende monopolbrud og for kommunernes digitale forretningsudvikling i de kommende år. Målet er, at kommunerne selv bliver herrer over, hvornår de forskellige it-systemer skal udskiftes/anskaffes, og hvem kommunerne får til at gøre dette. Digitalisering skal være et aktivt redskab til at understøtte kommunernes forretningsudvikling, og dermed indfri politiske og strategiske mål. Rammearkitekturen skal her være med til at sikre, at kommunernes it-landskab bygges med en åbenhed, der gør, at kommunerne reelt bliver i stand til at kunne vælge den bedste og billigste leverandør.

Hvad består Rammearkitekturen af?

Rammearkitekturen skitserer den logiske løsning af kommunens hovedopgaver via forretningsprocesser der består af oplysninger og procestrin fra de enkelte byggeblokke.

Derudover vil vi i wiki'en forsøge at samle de fysiske løsninger der understøtter rammearkitekturen - dette er både centralt løsninger, og løsninger der er udviklet lokalt i kommunerne.

Logisk

Rammearkitekturens logiske elementer, er mere eller mindre abstrakte beskrivelser der gælder for alle kommuner, og finder anvendelse på tværs af organisationen.

Rammearkitekturen kan deles op i tre overordnede områder:

Hovedopgaver beskriver de opgaver og handlinger kommunen har ansvar for. Dette er borgernes umiddelbare relation til kommunen, herunder:
 • Pasning af børn
 • Udbringning af mad
 • Vejledning og rådgivning af borgerne
Kommunens borgernære hovedopgaver
Forretningsprocesser beskriver den måde kommunen sikrer udførsel af opgaver, herunder
 • Sagsbehandling
 • Skemalægning
 • Udbetaling
Kommunale forretningsprocesser
Byggeblokke beskriver de logiske system-komponenter der muliggør effektiv og konsistent understøttelse af processer og kontakt til borgere, herunder
 • Sag- og Dokument
 • Klassifikation
 • Organisation
 • Person
Logiske byggeblokke

Fysisk implementering

Rammearkitekturens logiske byggeblokke bliver - på forskellig vis - implementeret i fysiske løsninger.

Dette kan både være lokalt i den enkelte kommune, eller centralt som

 • Fællesoffentlig løsning,
 • Fælleskommunal løsning eller
 • Støttesystem

Kommunerne opfordres her til at dele om erfaringer og konkrete implementeringer via kategorierne cases og systemer, samt til at dele de arkitekturprincipperder ligger til grund for de designvalg der laves i den enkelte kommune.

Hvordan bruges/implementeres Rammearkitekturen?

Der er to grundlæggende ting en kommune skal gøre ift. rammearkitekturen:

 • Arbejde med Byggeblokke
 • Styre kommunens arkitektur

Arkitekturstyring er basalt set den løbende planlægning og vedligehold af kommunens it-landskab. De principper der styres efter er fastlagt i kommunens strategiske forretningsmæssige mål. Styring foregår både på langt sigt ved at se på kommunens samlede it-understøttelse, og på kort sigt ved kvalitetssikring af it-projekter.

For at understøtte arbejdet med byggeblokkene, er der - og vil der fortsat blive - udarbejdet en række procesmønstre der viser hvorledes byggeblokke kan samles for at udføre en bestemt opgave.

Det kommunale overblik kan være komplekst, da planlægningen afhænger af en række indbyrdes afhængige faktorer såsom: udbudsregler, kontraktforhold, teknologier, licenskrav, ressourcer og budget. Der findes forskellige metoder til at anskue forholdet mellem forretning og it, den mest udbredte er at anskue 'enterprisen' dvs. den samlede billede fra kommunens vision og strategi over forretningsprocesser til det fysiske system.