Referencearkitektur for Observation og måling

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Referencearkitektur for Observation og måling
En del af Statusboks-lab-label.png
Status for INFO-side Under udarbejdelse
Status ift. Rammearkitekturen Under Udvikling
Gyldighed Skal godkendes i Arkitekturboardet, mødedato ikke fastlagt
Kontakt Peter Thrane, Digitalisering og Teknologi, KL

Introduktion til Referencearkitektur for Observation og måling

Referencearkitekturen for Observation og måling (ROM) er generisk, forstået på den måde, at den ikke specielt sigter mod et specifikt forretningsområde, men kan anvendes bredt inden for miljøområdet. Udgangspunktet er INSPIRE dataspecifikationerne for ”Observation and Measurements” samt ”Environmental Monitoring Facilities” Som udgangspunkt sikrer modellen at kunne beskrive egenskaber ved forskellige ”objekter” såsom vandløb, søer, luft, jord osv. Den samlede tilstand for et ”objekt” er summen af de resultater (observationer, målinger etc.), som er opsamlet på et givet tidspunkt. ”Objekterne” vi opsamler viden omkring kan være geografisk placeret et sted. Disse steder kan mere eller mindre specifikt angives i modellen via observationssteder og aktivitetssteder. For at opsamle resultaterne gennemføres en række aktiviteter, som hver især har til formål at skaffe et delresultatet af det samlede billede. Aktiviteterne kan samles i pakker. Modellen sikrer muligheden for at angive alle relevante metadata omkring en måling/observation, såsom hvem har foretaget målingen, hvornår og hvor målingen er foretaget osv., samt selve resultatet af målingen/observationen.

Modeloversigt