Sag (Udfaset)

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Statusboks-optaget.png
Del af Rammearkitektur V1.0
Sag (Udfaset)
Status-3.png
V. 8949
Om Status

Om byggeblokken Sag (Udfaset)

Byggeblokken Sag har til formål at samle oplysninger om dokumenter og journalnotater til en afgrænset opgave eller proces.

Sag forstås som en samling af sammenhørende dokumenter og øvrige sammenhørende oplysninger, der i sit hele anvendes til at dokumentere en arbejdsproces, typisk til administrative formål, herunder til at træffe afgørelser.

I offentlig forvaltning er sag begrundet i forskellige lovgivninger[1].

Sag er del af sag og dokument standarderne [2]

Hvilke oplysninger vedligeholder Sag (Udfaset)?

Byggeblok-inf.png

Sag samler sagligt begrundede dokumenter. Det kan være dokumenter, som ligger til grund for en afgørelse eller en beslutning (enkeltsagsprincip) eller som på anden måde samler samhørende dokumenter (samlesag).

Sag indeholder følgende information:

Se også Sag (Udfaset) objektmodel

Hvilke opgaver udfører Sag (Udfaset)?

Byggeblok-forr.png Forretningsprocessen beskriver de trin som en sag består af.

’Sag opstår’ typisk ved at der foretages en henvendelse fra en sagspart om en opgave, som en aktør kan påtage sig. Henvendelsen kommer som et dokument (fx en ansøgning). Det vil også være det første dokument på sagen.

Alle forretningsområder skal danne sager. Og de skal beskrives på samme måde. Det er en udbredt misforståelse, at et fagsystem ikke kan bruge ’sag’. Den information, der skal bruges til at oplyse sagen og at effektuere sagen er sagsdokumenter eller sagsdata. Og de vil være relateret til sagen.

Se også Sag proces

Hvordan bruges Sag (Udfaset)?

Byggeblok-appl.png I serviceinterfacet for Sag forstås en ”sag” som en samling af sammenhørende dokumenter og øvrige sammenhørende oplysninger, der i sit hele anvendes til at dokumentere en arbejdsproces – typisk til administrative formål – herunder til at træffe afgørelser.

Serviceinterfacet Sags formål er også, at den kan tilgås i forbindelse med forskellige forretningsprocesser, herunder fx at læse (fremvise) sager. Derudover skal Sag kunne oprette og vedligeholde sager og håndtere relationer til omverdenen som fx andre sager, dokumenter, arkiv, journalnøgle etc.

Se også Sag service

Arkitekturmodeller

Sag (Udfaset) specifikation

Sammenhæng til andre Byggeblokke

Sag er relateret til følgende byggeblokke:

Implementeringer

Historisk har mange fagsystemer indarbejdet egen sagsstyring, større systemleverandører har dog typisk haft en central løsning til egne fagsystemer, eksempelvis KMD SAG[4]. Herudover findes sag funktionalitet i en række ESDH løsninger.

Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks implementerer et samlet indeks til sager (og dokumenter), Sags- og Dokumentindeks indeholder dog ikke funktionalitet til at journalisere eller opbevare dokumenter.

Referencer

  1. http://www.datatilsynet.dk/borger/kort-om-persondataloven/
  2. http://digitaliser.dk/resource/444163
  3. http://kle-online.dk/soegning
  4. http://nykundenet.kmd.dk/systembrugere/social/kmd%20sag/Pages/default.aspx