Sagsprocesmønster

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Statusboks-optaget.png
Del af Rammearkitektur V1.0
Sagsprocesmønster
Status-1.png
V. 7170
Om Status


Om Sagsprocesmønster

Sagsprocesmønster

Sagsproces mønsteret beskriver den samlede proces omkring modtagelse af en henvendelse, placering af sagen, fremfinding af oplysninger, afgørelse, effektuering m.m. Dette mønster beskriver sammenhængen mellem sagens tilstande (iflg. standarden), forretningens processer og de dokumenter, der håndteres undervejs.

Mønstret fastholder et sprogbrug og en struktur i de forretningsområder, der benytter sig af det.

Brug af Sagsprocesmønster

Mønsteret kan bruges konkret til at specificere nye systemer, der skal behandle kommunale sager.

Her konkretiseres mønsteret til to forskellige områder: behandling af ansøgning om byggetilladelse og tvangsanbringelse af børn

Fase Byggesag Tvangsanbringelssag
Modtag Henvendelse
 • Henvendelser modtages alene via Byg og Miljø løsningen
 • Henvendelser klassificeres og fordeles automatisk efter type
 • Henvendelser journaliseres som ansøgning
 • Henvendelser modtages via adskillelige kanaler, eks.
  • skriftlige/mundtlige henvendelser fra borgere eller skolelærere
  • beskeder fra beskedfordeler og MOXagent
 • Henvendelser klassificeres og fordeles manuelt
 • Henvendelser journaliseres
Opret Sag
 • Sag oprettes og tildeles sagsnummer
 • Besked om oprettet byggesag sendes til beskedfordeler
 • Ny sag oprettes og tildeles sagsnummer, eller nye oplysninger føres til eksisterende sag
Oplys Sag
 • Indsendte oplysninger kontrolleres
 • Ansøger kan indsende evt. yderligere oplysninger
 • Sagsbehandler laver indstilling, som automatisk dokumenteres
 • Oplysninger behandles iht. ICS
 • Yderligere oplysninger indhentes (fra sagspart og/eller andre)
 • Sagsbehandler laver indstilling, som automatisk dokumenteres
Afgør Sag
 • Afgørelse sendes til ansøger
 • Besked om afgjort byggesag sendes til beskedfordeler
 • Indstilling drøftes
 • Sag afgøres
 • Relevante parter informeres
Fastlæg Effektueringsplan

ikke relevant

 • Besluttede indsatser planlægges
Effektuer

ikke relevant

 • Gennemførsel af planlagte indsatser
Opfølg Sag
 • Sagen opfølges ved deadline eller modtaget færdigmelding
 • Løbende og gentagen opfølgning
 • Evaluering af effekt
 • evt. indstilling til ny vurdering
Afslut Sag
 • Sag markeres som afsluttet
 • Besked om afsluttet byggesag sendes til beskedfordeler
 • Sag markeres som afsluttet
Arkiver Sag
 • Sag arkiveres iht. regler for sagstype
 • Sag arkiveres iht. regler for sagstype
Slet Sag
 • Sag fjernes fra arkivet iht. regler for sagstype
 • Sag fjernes fra arkivet iht. regler for sagstype

Mønsterets anvendelse af byggeblokke

Ovenstående (simplificerede) eksempel viser at mange af de samme byggeblokke kan anvendes, og at mange tilpasninger kan opnås vha. opsætning, eksempelvis

Andre byggeblokke anvendes ens i begge områder, eksempelvis

Andre byggeblokke er relevante for tvangsanbringelse, men ikke byggesag, eksempelvis Tilstand Indsats og IndsatsEffekt, for at vurdere situationen, hvad der skal gøres, og hvilken effekt det har haft.

Se også Selvbetjeningsmønster.

Referencer