Social og Sundhed

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning

Blanketter på området Social og Sundhed (efter KLE-nummer)

Social

KLE 27 Social service

27.00 Social service i almindelighed 27.21 Personlig hjælp og ledsagelse, børn og unge 27.24 Særlig støtte til børn og unge
27.25 SSP-indsats 27.27 Foranstaltninger efter SEL § 52, særlig støtte 27.30 Anbringelsessteder, godkendelse, opfølgning og tilsyn
27.33 Privat døgnpleje 27.60 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v. 27.63 Pasning af nærtstående med handicap
27.69 Retssikkerhed

KLE 32 Kontante ydelser

32.18 Ydelser efter serviceloven 32.24 Ydelser efter lov om aktiv socialpolitik mv.

Sundhed

KLE 29 Sundhed

29.03 Sygesikring 29.12 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 29.15 Kommunal tandpleje
29.30 Samarbejde på sundhedsområdet

KLE 32 Kontante ydelser

32.42 Ydelser efter sundhedsloven