Forskel mellem versioner af "Effektuering"

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Linje 1: Linje 1:
{{Statusboks|lab|Laboratorium|Under udarbejdelse|Under Udvikling|Skal godkendes i [[Governanceproces for den Fælleskommunale Rammearkitektur#Arkitekturboard|Arkitekturboardet]], mødedato ikke fastlagt|pth|Peter Thrane, KL}}[[Kategori:Arkitekturprodukter på vej]][[Kategori:Laboratorium]][[Kategori:Byggeblokke]]
+
{{Statusboks|lab|Laboratorium|Udarbejdet, senest opdateret 4. december 2019|Færdig|Skal godkendes i [[Governanceproces for den Fælleskommunale Rammearkitektur#Arkitekturboard|Arkitekturboardet]] ved 12. møde d. 16. december 2019|pth|Peter Thrane, KL}}[[Kategori:Arkitekturprodukter på vej]][[Kategori:Laboratorium]][[Kategori:Byggeblokke]]
 +
<div class="toclimit-2">__TOC__</div>
 
== Om byggeblokken {{PAGENAME}} ==
 
== Om byggeblokken {{PAGENAME}} ==
 +
===Formål===
 +
[[Fil:{{PAGENAME}}-Objektmodel.png|450px|thumbnail|right|link=http://info.rammearkitektur.dk/byggeblokke/{{PAGENAME}}/Objektmodel/{{PAGENAME}}.htm|Objektmodel for byggeblokken {{PAGENAME}}]]
 +
Effektuering indgår som sidste led i forhold de 2 byggeblokke [[Ydelse]] og [[Bevilling]]. Den treenighed samarbejder om at beskrive, hvilke ydelser der kan bevilges ([[Ydelse]]), selve bevillingen af en eller flere ydelser ([[Bevilling]]) og til sidst afviklingen af den eller de bevilgede ydelser (Effektuering).
  
== Objektmodel ==
+
Formålet med byggeblokken Effektuering er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive en effektuering af de bevilgede Ydelser, der er samlet under en bevilling. Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved enhver ydelse. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet [[Om Byggeblokke]].
 +
 
 +
===Beskrivelse===
 +
[[Fil:YdelseBevillingEffektuering.png|450px|thumbnail|right||Sammenhængen mellem Ydelse, Bevilling og Effektuering]]
 +
Effektuering sikrer, at det(ydelsen) der er bevilget, også bliver effektueret. Afhængigt af, hvilken slags ydelse, der er bevilget, vil det sige: Udbetalt (økonomisk ydelse), Udleveret (Fysisk ydelse) eller udført (Ressourceydelse).
 +
 
 +
Forudsætningen for at effektuere er, at der er lagt en plan for det. Ved en del bevillinger, sker der en løbende effektuering. F.eks. vil mange økonomiske bevillinger være en månedlig udbetaling af et beregnet beløb eller en bevilling af rengøring kunne være en ugentlig rengøring på 2 timer. Det er planen, der fortæller, hvad der skal ske, og de efterfølgende effektueringer der fortæller, hvad der er sket. Derfor har planen eksempelvis en Dispositionsdag (eks. "sidste bankdag i måneden"), mens selve effektueringen har en helt konkret dato for hver effektuering. I disse tilfælde vil der komme mange effektueringer til en plan. Andre bevillinger kan være engangs og dermed vil der blot være en effektuering til hver plan.
 +
 
 +
Effektueringer af planen fortsætter uændret så længe planen har virkning. Ændres i eksempelvis ydelsesbeløbet, sættes den igangværende plan ud af virkning og en ny aktiv plan med det nye ydelsesbeløb startes op.
 +
 
 +
'''Omberegning af økonomiske ydelser'''
 +
 
 +
For økonomiske ydelser kan der ske det, at forudsætningen for beløbets størrelse ændrer sig med tilbagevirkende kraft. Det kan være selve beregningsreglen, takster eller forhold omkring eksempelvis borgeren, som har ændret sig. Sker det, stoppes den gældende plan og en ny gældende, baguddateret plan med det korrekte beløb oprettes.
 +
 +
Den efterfølgende effektueringskørsel vil konstatere at der er kommet en ny plan og beregner nye effektueringer fra denne plans start. Da der allerede eksisterer effektueringer for de pågældende perioder, sammenlignes de allerede eksisterende effektueringsbeløb med de nye beregnede for samme periode og der udregnes et reguleringsbeløb, som er forskellen mellem den gamle og den nye beregning. Dette kan være både positivt og negativt.
 +
 
 +
Det er vigtigt at pointere at ydelseseffektueringen udelukkende tager sig af at beregne ydelsens størrelse og ikke efterfølgende eventuelle sanktioner, fradrag og skatteberegninger. Derfor vil en omberegning af en økonomisk ydelse her, udelukkende være en regulering af ydelsens bruttobeløb og ikke de efterfølgende konsekvenser for fradrag, skat m.m.
 +
 
 +
(Reguleringsbeløbet skal periodiseres I henhold til en tidligere effektuering, da SKAT ikke understøtter negative reguleringer der ikke er relateret til en tidligere positiv indberetning)
 +
 
 +
===Ejer af byggeblok {{PAGENAME}}===
 +
[http://www.kl.dk/rammearkitektur KL, Center for Digitalisering og Teknologi]
 +
 
 +
===Overholdelse/compliance===
 +
Byggeblokkene [[Ydelse]], [[Bevilling]] og Effektuering anvendes allerede i KOMBITs og UDK's fagsystemer og danner derfor en de facto standard for kommunikation og håndtering af ydelser, bevillinger og effektueringer på markedet.
 +
 
 +
=== Hvilke oplysninger vedligeholder {{PAGENAME}}? ===
 +
'''Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken'''
 +
*'''Effektueringsplan:''' En plan for, hvorledes de bevilgede ydelser skal effektueres. Planen beskriver, hvad der skal ske fremover, og lægger således tingene til rette for, at effektueringen blot skal udføre, hvad der står på planen. Afhængigt af om der er tale om økonomiske ydelser, ressourceydelser eller fysiske ydelser, vil det resultere i 3 forskellige typer effektueringsplaner.
 +
*'''Effektuering:''' Den faktiske udførte handling, som det fremgår af planen. Er der tale om ydelser med gentagelse (eksempelvis pension), vil der være mange effektueringer til sammen effektueringsplan. Effektueringerne er således et udtryk for, hvad der er sket (til forskel fra effektueringsplanen, som fortæller, hvad der skal ske).
 +
*Den økonomiske effektuering er delt i to: '''Økonomisk effektuering''' og '''Økonomisk ydelseseffektuering'''. Den økonomiske effektuering beskriver den samlede effektuering, mens de enkelte økonomiske ydelseseffektueringer beskriver effektueringen af hver sin bevilgede ydelse. Det svarer til linjer på en udbetalingsmeddelelse eller fakturalinier på en faktura
 +
*'''Bemærkning:''' En økonomisk effektuering vil ofte synliggøres i form af en udbetalingsmeddelelse eller en udbetalingsanmodning til et udbetalingssystem. De enkelte ydelseseffektueringer svarer til udbetalingslinjerne.
 +
 
 +
===Modeller for {{PAGENAME}}===
 +
[[Fil:{{PAGENAME}}-Informationsmodel.png|thumbnail|right|450px|link=http://info.rammearkitektur.dk/byggeblokke/{{PAGENAME}}/Informationsmodel/{{PAGENAME}}.htm|Informationsmodel for byggeblokken {{PAGENAME}}]]'''Læsevejledning til modeller for {{PAGENAME}}''': Formålet med objektmodellen for byggeblokken {{PAGENAME}} er at vise hvilke andre byggeblokke {{PAGENAME}} har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken {{PAGENAME}} er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en {{PAGENAME}}. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken {{PAGENAME}}, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.
 +
 +
====Objektmodel====
 
Her kan du se en dynamisk præsentation af [http://info.rammearkitektur.dk/byggeblokke/{{PAGENAME}}/Objektmodel/{{PAGENAME}}.htm {{PAGENAME}} objektmodel]
 
Her kan du se en dynamisk præsentation af [http://info.rammearkitektur.dk/byggeblokke/{{PAGENAME}}/Objektmodel/{{PAGENAME}}.htm {{PAGENAME}} objektmodel]
 +
 +
Bemærk at det implementeringsmæssigt kan give mening af adskille effektueringsplanen fra den efterfølgende effektuering, da effektueringsplanen ofte lægges i forbindelse med selve bevillingen og den efterfølgende effektuering kan afvikles i en selvstændig komponent/system
  
 
== Informationsmodel ==
 
== Informationsmodel ==
 
Her kan du se en dynamisk præsentation af [http://info.rammearkitektur.dk/byggeblokke/{{PAGENAME}}/Informationsmodel/{{PAGENAME}}.htm {{PAGENAME}} objektmodel]
 
Her kan du se en dynamisk præsentation af [http://info.rammearkitektur.dk/byggeblokke/{{PAGENAME}}/Informationsmodel/{{PAGENAME}}.htm {{PAGENAME}} objektmodel]
 +
 +
[[Fil:Effektueringhåndtererbruttoikkefradragmm.png|thumbnail|left|250px|'''BEMÆRK''' at effektueringen her udelukkende håndterer bruttoberegningen af økonomiske ydelser. De efterfølgende eventuelle fradrag og ATP/Skatteberegninger håndteres ikke i denne model.]]
 +
 +
=== Hvilke opgaver (services) udfører {{PAGENAME}}? ===
 +
Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den [[Om Byggeblokke|generelle beskrivelse]] omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører. De generelle services omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv.
 +
 +
Udover de generelle services vil der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Ydelse skal understøtte, det skal være muligt at:
 +
*Vedligeholde ydelser i ydelseskataloget
 +
*Beskrive og ændre regler for bevilling, kontering og beregning.
 +
*Oprette og vedligeholde relationer til Lovgrundlag og emneklassifikationer
 +
*Fremfinde ydelse og regler inden for en given kontekst
 +
 +
=== Hvordan bruges {{PAGENAME}}? ===
 +
====Målgruppe====
 +
Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT; Fagkontorer i KL
 +
 +
===Anvendelse og Anbefaling===
 +
For generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se [[Om Byggeblokke]]
 +
 +
===Strategisk ophæng===
 +
Byggeblokken Ydelse anvendes allerede i projekter i KOMBIT og UDK og danner derved en de facto standard for ydelser.
  
 
==Implementeringer==
 
==Implementeringer==
 +
*KOMBIT
 +
**KY – kommunernes Ydelsessystem
 +
**KSD – Kommunernes Sygedagpengesystem
 +
**Social Pension
 +
**Støttesystemet Ydelsesindex (og dermed SAPA)
 +
**DUBU (Udsatte børn og unge)
 +
*UDK
 +
**Pensionssystem
 +
**Barselsdagpengesystem
 +
 +
==Sammenhæng til andre Byggeblokke==
 +
Byggeblokken Ydelse har relationer til andre fælleskommunale byggeblokke, som er centrale i forhold til at beskrive en ydelse og dens sammenhænge. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Ydelse.
 +
 +
====Liste af andre byggeblokke med links til beskrivelserne, som denne byggeblok har en relation til, baseret på blå forretningsobjekter:====
 +
*[[Bevilling]] – Hvilken bevilget ydelse er der lagt effektueringsplan og efterfølgende effektueringer for
 +
*[[Lovgrundlag]] – Hvilken lovparagraf beskriver at en borger/virksomhed har ret til denne ydelse
 +
*[[Klassifikation]] – Hvilket opgaveområde anvender denne ydelse
 +
*[[Regel]] – Hvilken regel/regler sætter rammerne for ydelsen
 +
 +
===Beskrivelse af sammenhængen mellem byggeblokkene [[Ydelse]], [[Bevilling]] og [[Effektuering]]:===
 +
En beskrivelse af sammenhængen mellem byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering, vil få en separat sektion på info.rammearkitektur.dk (under udarbejdelse). Her vil være en model som er sammensat af de tre byggeblokke, samt en uddybende beskrivelse af sammenhængen mellem de tre byggeblokke.
 +
 +
===Beskrivelse af sammenhæng mellem byggeblok Ydelse og byggeblok [[Indsats]]:===
 +
Byggeblokken Ydelse, som beskriver de Ydelser ”man kan få” har en tæt relation til Byggeblokken Indsats, som beskriver de Indsatser ”man kan få”. Indsats er meget bred og dækker også indsatser, man ikke nødvendigvis får bevilget, men som anvendes i et Indsatsforløb. Ydelse indsnævrer sig til noget, man kan få bevilget og kan betragtes som en specialisering af Indsats.
  
==Referencer==
+
==Bilag==
<references />
+
*[http://info.rammearkitektur.dk/byggeblokke/{{PAGENAME}}/Objektmodel/{{PAGENAME}}.htm Dynamisk {{PAGENAME}} objektmodel]
 +
*[http://info.rammearkitektur.dk/byggeblokke/{{PAGENAME}}/Informationsmodel/{{PAGENAME}}.htm Dynamisk {{PAGENAME}} informationsmodel]
 +
*[http://info.rammearkitektur.dk/images/9/9c/Byggeblok_Ydelse_-_version_1.0_201119.pdf (PDF) Byggeblokken Ydelse Version 1, til godkendelse ved Arkitekturboardet]

Versionen fra 4. dec 2019, 15:02

Status for Effektuering
En del af Statusboks-lab-label.png
Status for INFO-side Udarbejdet, senest opdateret 4. december 2019
Status ift. Rammearkitekturen Færdig
Gyldighed Skal godkendes i Arkitekturboardet ved 12. møde d. 16. december 2019
Kontakt Peter Thrane, KL

Om byggeblokken Effektuering

Formål

Objektmodel for byggeblokken Effektuering

Effektuering indgår som sidste led i forhold de 2 byggeblokke Ydelse og Bevilling. Den treenighed samarbejder om at beskrive, hvilke ydelser der kan bevilges (Ydelse), selve bevillingen af en eller flere ydelser (Bevilling) og til sidst afviklingen af den eller de bevilgede ydelser (Effektuering).

Formålet med byggeblokken Effektuering er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive en effektuering af de bevilgede Ydelser, der er samlet under en bevilling. Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved enhver ydelse. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet Om Byggeblokke.

Beskrivelse

Sammenhængen mellem Ydelse, Bevilling og Effektuering

Effektuering sikrer, at det(ydelsen) der er bevilget, også bliver effektueret. Afhængigt af, hvilken slags ydelse, der er bevilget, vil det sige: Udbetalt (økonomisk ydelse), Udleveret (Fysisk ydelse) eller udført (Ressourceydelse).

Forudsætningen for at effektuere er, at der er lagt en plan for det. Ved en del bevillinger, sker der en løbende effektuering. F.eks. vil mange økonomiske bevillinger være en månedlig udbetaling af et beregnet beløb eller en bevilling af rengøring kunne være en ugentlig rengøring på 2 timer. Det er planen, der fortæller, hvad der skal ske, og de efterfølgende effektueringer der fortæller, hvad der er sket. Derfor har planen eksempelvis en Dispositionsdag (eks. "sidste bankdag i måneden"), mens selve effektueringen har en helt konkret dato for hver effektuering. I disse tilfælde vil der komme mange effektueringer til en plan. Andre bevillinger kan være engangs og dermed vil der blot være en effektuering til hver plan.

Effektueringer af planen fortsætter uændret så længe planen har virkning. Ændres i eksempelvis ydelsesbeløbet, sættes den igangværende plan ud af virkning og en ny aktiv plan med det nye ydelsesbeløb startes op.

Omberegning af økonomiske ydelser

For økonomiske ydelser kan der ske det, at forudsætningen for beløbets størrelse ændrer sig med tilbagevirkende kraft. Det kan være selve beregningsreglen, takster eller forhold omkring eksempelvis borgeren, som har ændret sig. Sker det, stoppes den gældende plan og en ny gældende, baguddateret plan med det korrekte beløb oprettes.

Den efterfølgende effektueringskørsel vil konstatere at der er kommet en ny plan og beregner nye effektueringer fra denne plans start. Da der allerede eksisterer effektueringer for de pågældende perioder, sammenlignes de allerede eksisterende effektueringsbeløb med de nye beregnede for samme periode og der udregnes et reguleringsbeløb, som er forskellen mellem den gamle og den nye beregning. Dette kan være både positivt og negativt.

Det er vigtigt at pointere at ydelseseffektueringen udelukkende tager sig af at beregne ydelsens størrelse og ikke efterfølgende eventuelle sanktioner, fradrag og skatteberegninger. Derfor vil en omberegning af en økonomisk ydelse her, udelukkende være en regulering af ydelsens bruttobeløb og ikke de efterfølgende konsekvenser for fradrag, skat m.m.

(Reguleringsbeløbet skal periodiseres I henhold til en tidligere effektuering, da SKAT ikke understøtter negative reguleringer der ikke er relateret til en tidligere positiv indberetning)

Ejer af byggeblok Effektuering

KL, Center for Digitalisering og Teknologi

Overholdelse/compliance

Byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering anvendes allerede i KOMBITs og UDK's fagsystemer og danner derfor en de facto standard for kommunikation og håndtering af ydelser, bevillinger og effektueringer på markedet.

Hvilke oplysninger vedligeholder Effektuering?

Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken

 • Effektueringsplan: En plan for, hvorledes de bevilgede ydelser skal effektueres. Planen beskriver, hvad der skal ske fremover, og lægger således tingene til rette for, at effektueringen blot skal udføre, hvad der står på planen. Afhængigt af om der er tale om økonomiske ydelser, ressourceydelser eller fysiske ydelser, vil det resultere i 3 forskellige typer effektueringsplaner.
 • Effektuering: Den faktiske udførte handling, som det fremgår af planen. Er der tale om ydelser med gentagelse (eksempelvis pension), vil der være mange effektueringer til sammen effektueringsplan. Effektueringerne er således et udtryk for, hvad der er sket (til forskel fra effektueringsplanen, som fortæller, hvad der skal ske).
 • Den økonomiske effektuering er delt i to: Økonomisk effektuering og Økonomisk ydelseseffektuering. Den økonomiske effektuering beskriver den samlede effektuering, mens de enkelte økonomiske ydelseseffektueringer beskriver effektueringen af hver sin bevilgede ydelse. Det svarer til linjer på en udbetalingsmeddelelse eller fakturalinier på en faktura
 • Bemærkning: En økonomisk effektuering vil ofte synliggøres i form af en udbetalingsmeddelelse eller en udbetalingsanmodning til et udbetalingssystem. De enkelte ydelseseffektueringer svarer til udbetalingslinjerne.

Modeller for Effektuering

Informationsmodel for byggeblokken Effektuering
Læsevejledning til modeller for Effektuering: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Effektuering er at vise hvilke andre byggeblokke Effektuering har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Effektuering er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Effektuering. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Effektuering, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

Objektmodel

Her kan du se en dynamisk præsentation af Effektuering objektmodel

Bemærk at det implementeringsmæssigt kan give mening af adskille effektueringsplanen fra den efterfølgende effektuering, da effektueringsplanen ofte lægges i forbindelse med selve bevillingen og den efterfølgende effektuering kan afvikles i en selvstændig komponent/system

Informationsmodel

Her kan du se en dynamisk præsentation af Effektuering objektmodel

BEMÆRK at effektueringen her udelukkende håndterer bruttoberegningen af økonomiske ydelser. De efterfølgende eventuelle fradrag og ATP/Skatteberegninger håndteres ikke i denne model.

Hvilke opgaver (services) udfører Effektuering?

Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører. De generelle services omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv.

Udover de generelle services vil der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Ydelse skal understøtte, det skal være muligt at:

 • Vedligeholde ydelser i ydelseskataloget
 • Beskrive og ændre regler for bevilling, kontering og beregning.
 • Oprette og vedligeholde relationer til Lovgrundlag og emneklassifikationer
 • Fremfinde ydelse og regler inden for en given kontekst

Hvordan bruges Effektuering?

Målgruppe

Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT; Fagkontorer i KL

Anvendelse og Anbefaling

For generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se Om Byggeblokke

Strategisk ophæng

Byggeblokken Ydelse anvendes allerede i projekter i KOMBIT og UDK og danner derved en de facto standard for ydelser.

Implementeringer

 • KOMBIT
  • KY – kommunernes Ydelsessystem
  • KSD – Kommunernes Sygedagpengesystem
  • Social Pension
  • Støttesystemet Ydelsesindex (og dermed SAPA)
  • DUBU (Udsatte børn og unge)
 • UDK
  • Pensionssystem
  • Barselsdagpengesystem

Sammenhæng til andre Byggeblokke

Byggeblokken Ydelse har relationer til andre fælleskommunale byggeblokke, som er centrale i forhold til at beskrive en ydelse og dens sammenhænge. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Ydelse.

Liste af andre byggeblokke med links til beskrivelserne, som denne byggeblok har en relation til, baseret på blå forretningsobjekter:

 • Bevilling – Hvilken bevilget ydelse er der lagt effektueringsplan og efterfølgende effektueringer for
 • Lovgrundlag – Hvilken lovparagraf beskriver at en borger/virksomhed har ret til denne ydelse
 • Klassifikation – Hvilket opgaveområde anvender denne ydelse
 • Regel – Hvilken regel/regler sætter rammerne for ydelsen

Beskrivelse af sammenhængen mellem byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering:

En beskrivelse af sammenhængen mellem byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering, vil få en separat sektion på info.rammearkitektur.dk (under udarbejdelse). Her vil være en model som er sammensat af de tre byggeblokke, samt en uddybende beskrivelse af sammenhængen mellem de tre byggeblokke.

Beskrivelse af sammenhæng mellem byggeblok Ydelse og byggeblok Indsats:

Byggeblokken Ydelse, som beskriver de Ydelser ”man kan få” har en tæt relation til Byggeblokken Indsats, som beskriver de Indsatser ”man kan få”. Indsats er meget bred og dækker også indsatser, man ikke nødvendigvis får bevilget, men som anvendes i et Indsatsforløb. Ydelse indsnævrer sig til noget, man kan få bevilget og kan betragtes som en specialisering af Indsats.

Bilag