Fælleskommunale Arkitekturmål

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Version fra 11. maj 2020, 15:42 af Annette Laursen (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning
INFO for rammearkitekturen er flyttet til ny hjemmeside

Denne side opdateres ikke længere, da INFO for rammearkitekturen er flyttet til den nye hjemmeside:
rammearkitektur.kl.dk


Ved spørgsmål om eller feedback til INFO for rammearkitekturen, kontakt venligst redaktionen på rammearkitektur@kl.dk
Status for Fælleskommunale Arkitekturmål
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL

Rammearkitekturen har fem overordnede arkitekturmål. Arkitekturmålene understøtter digitaliseringsstrategiens målsætning om en digital, nær og tilgængelig, effektiv og sammenhængende kommunal sektor og sætter retning for kommunernes fælles digitaliserings- og arkitekturarbejde.

Vi har lavet A1 plakater af hhv. de Fælleskommunale Arkitekturmål og af de Fælleskommunale Arkitekturprincipper og -regler. Hent plakaterne her.

Sammenhængende it

Kommunens borgere og medarbejdere mødes af et sammenhængende it-landskab på tværs af den offentlige sektor og behøver derfor ikke genindtaste informationer, som allerede er kendte af andre it-løsninger. Kommunale it-løsninger indgår i en sammenhængende infrastruktur på tværs af leverandører og sektorer. Opgaveoverdragelsen fra løsning til løsning sker umiddelbart og pr. automatik.

Byg til genbrug og forandring

En kommune betaler ikke for den samme funktionalitet flere gange, da it-løsninger benytter og genbruger funktioner og/eller data. Kommunale it-løsninger er så vidt muligt modulopbygget af fælleskomponenter eller standardkomponenter som er kompatible. It-løsninger er lette at tilpasse i forbindelse med lovændringer eller forandringer i opgaveløsningen, så it-kompleksitet ikke er en bremse for forandring.

Flere leverandører

På et innovativt og konkurrencedrevet flerleverandørmarked kan kommunerne skifte leverandører uden tekniske barrierer, fordi kommunens it-løsninger er baseret på åbne standarder og udskiftelige komponenter.

Data som værdiskabende ressource

Data er en afgørende, værdiskabende ressource i forhold til kommunens opgaveløsning, og er derfor, inden for lovens rammer, tilgængelige og/eller åbne for anvendelse og genbrug for offentlige og private aktører. Data og datadefinitioner har en kvalitet, som muliggør anvendelse på tværs af sektorer og it-løsninger.

Tillid og sikkerhed

Kommunale it-løsninger bygges således, at borgere og virksomheder har tillid til, at deres data er korrekte, og at de behandles og opbevares, så de er sikret mod misbrug og utilsigtet adgang eller anvendelse. Data beskyttes ensartet på tværs af it-løsninger.

Sammenhængen mellem de Fælleskommunale Arkitekturmål og de Fælleskommunale Arkitekturprincipper og -regler

Figuren nedenfor angiver, hvilke Fælleskommunale Arkitekturmål de enkelte arkitekturprincipper og –regler understøtter. De enkelte arkitekturprincipper og –regler understøtter ofte flere arkitekturmål

Fælleskommunale Arkitekturprincipper og -regler
Sammenhængende it Byg til genbrug og forandring Flere leverandører Data som værdiskabende ressource Tillid og sikkerhed
Styring Princip 1: Arkitektur styres på rette niveau efter fælles rammer
AR 1.1: Styr arkitekturen på rette niveauer og sammenhængende X
AR 1.2: Optimér arkitektur efter projektets og de fælles mål X
AR 1.3: Anvend fælles ramme for beskrivelse af arkitekturen X X
AR 1.4: Sørg for review af projektets arkitektur X
AR 1.5: Hav tilstrækkelige kompetencer til arkitektur-arbejdet X
AR 1.6: Der er defineret entydigt ejerskab af byggeblokke (FK) X X
Strategi Princip 2: Arkitektur fremmer sammenhæng, innovation og effektivitet
AR 2.1: Anvend og udbyg den fællesoffentlige rammearkitektur X X X
AR 2.2: Anvend åbne og internationale standarder X
AR 2.3: Undgå afhængighed af leverandører og proprietære teknologier X
AR 2.4: Byg forandringsparat med udgangspunkt i brugeren X
AR 2.5: Stil data og løsninger til rådighed for private X
AR 2.6: Adskil det foranderlige fra det uforanderlige (FK) X
Jura Princip 3: Arkitektur og regulering understøtter hinanden
AR 3.1: Tag højde for juridiske bindinger i forhold til deling og genbrug af data og it-løsninger X X X
AR 3.2: Bidrag til digitaliseringsklar lovgivning X
Sikkerhed Princip 4: Sikkerhed, privatliv og tillid sikres
AR 4.1: Opfyld krav til informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse X
AR 4.2: Anvend fælles arkitektur for informationssikkerhed X
Opgaver Princip 5: Processer optimeres på tværs
AR 5.1: Design sammenhængende brugerrejser X
AR 5.2: Optimér tværgående processer efter fælles mål X X
AR 5.3: Betydelige forretningshændelser skal kunne meddeles omverdenen (FK) X X
Information Princip 6: Gode data deles og genbruges
AR 6.1: Del og genbrug data X X X X
AR 6.2: Anvend fælles regler for dokumentation af data X X X
AR 6.3: Giv data den kvalitet som efterspørges X X
AR 6.4: Udstil oplysninger om datakilder, begreber og datamodeller X X
Applikation Princip 7: It-løsninger samarbejder effektivt
AR 7.1: Design og udstil snitflader efter fælles integrationsmønstre og tekniske standarder X X
AR 7.2: Byggeblokke genbruges på tværs af it-løsninger (FK) X X
Infrastruktur Princip 8: Data og services leveres driftssikkert
AR 8.1: Levér data og services i henhold til aftalte servicemål X X X

Bilag