Fælleskommunale Arkitekturprincipper og -regler

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Version fra 11. maj 2020, 15:42 af Annette Laursen (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning
INFO for rammearkitekturen er flyttet til ny hjemmeside

Denne side opdateres ikke længere, da INFO for rammearkitekturen er flyttet til den nye hjemmeside:
rammearkitektur.kl.dk


Ved spørgsmål om eller feedback til INFO for rammearkitekturen, kontakt venligst redaktionen på rammearkitektur@kl.dk


Status for Fælleskommunale Arkitekturprincipper og -regler
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, sidst opdateret 20-02-2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt på 24. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL
Fælleskommunale Arkitekturprincipper og -regler
Styring Princip 1: Arkitektur styres på rette niveau efter fælles rammer
AR 1.1: Styr arkitekturen på rette niveauer og sammenhængende
AR 1.2: Optimér arkitektur efter projektets og de fælles mål
AR 1.3: Anvend fælles ramme for beskrivelse af arkitekturen
AR 1.4: Sørg for review af projektets arkitektur
AR 1.5: Hav tilstrækkelige kompetencer til arkitektur-arbejdet
AR 1.6: Der er defineret entydigt ejerskab af byggeblokke (FK)
Strategi Princip 2: Arkitektur fremmer sammenhæng, innovation og effektivitet
AR 2.1: Anvend og udbyg den fællesoffentlige rammearkitektur
AR 2.2: Anvend åbne og internationale standarder
AR 2.3: Undgå afhængighed af leverandører og proprietære teknologier
AR 2.4: Byg forandringsparat med udgangspunkt i brugeren
AR 2.5: Stil data og løsninger til rådighed for private
AR 2.6: Adskil det foranderlige fra det uforanderlige (FK)
Jura Princip 3: Arkitektur og regulering understøtter hinanden
AR 3.1: Tag højde for juridiske bindinger i forhold til deling og genbrug af data og it-løsninger
AR 3.2: Bidrag til digitaliseringsklar lovgivning
Sikkerhed Princip 4: Sikkerhed, privatliv og tillid sikres
AR 4.1: Opfyld krav til informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse
AR 4.2: Anvend fælles arkitektur for informationssikkerhed
Opgaver Princip 5: Processer optimeres på tværs
AR 5.1: Design sammenhængende brugerrejser
AR 5.2: Optimér tværgående processer efter fælles mål
AR 5.3: Betydelige forretningshændelser skal kunne meddeles omverdenen (FK)
Information Princip 6: Gode data deles og genbruges
AR 6.1: Del og genbrug data
AR 6.2: Anvend fælles regler for dokumentation af data
AR 6.3: Giv data den kvalitet som efterspørges
AR 6.4: Udstil oplysninger om datakilder, begreber og datamodeller
Applikation Princip 7: It-løsninger samarbejder effektivt
AR 7.1: Design og udstil snitflader efter fælles integrationsmønstre og tekniske standarder
AR 7.2: Byggeblokke genbruges på tværs af it-løsninger (FK)
Infrastruktur Princip 8: Data og services leveres driftssikkert
AR 8.1: Levér data og services i henhold til aftalte servicemål
De Fælleskommunale Arkitekturprincipper og -regler erstatter de Tidligere Fælleskommunale Arkitekturprincipper og danner fundamentet for rammearkitekturen sammen med de Fælleskommunale Arkitekturmål.

A1 plakater af Arkitekturmål, -principper og -regler

Vi har lavet A1 plakater af hhv. de Fælleskommunale Arkitekturmål og af de Fælleskommunale Arkitekturprincipper og -regler. Hent plakaterne her.

Formålet med de Fælleskommunale Arkitekturprincipper

Arkitekturprincipperne har som formål at understøtte og kommunikere den valgte retning i den fælleskommunale arkitekturstyring.

Principper kan anvendes til at sikre konsistens og sammenhæng i beslutninger på tværs af projekter – som en vejledning, der anvendes til at træffe de konkrete beslutninger. Principperne er derimod ikke de faktiske beslutninger. Det enkelte princip skal altid vurderes ift. det enkelte projekt m.v., hvor de konkrete afgørelser træffes.

Principper og regler kan anvendes til at vurdere overensstemmelsen mellem de konkrete beslutninger i kommunale it-projekter, road-maps og strategier og den overordnede retning og vision for kommunal it-udvikling. Der kan være gode grunde til at vælge at afvige i konkrete tilfælde, men afvigelsen bør altid forklares. Herved sikres, at arkitekturen overordnet bevæger sig i den ønskede retning, og at afvigelser vælges af vigtige strategiske og operationelle hensyn.

Arkitekturprincipperne er en del af kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd og de indgår i Governanceprocessen for Rammearkitekturen.

Form

Arkitekturprincipper og –regler er opbygget efter en model, hvor hvert princip indeholder den originale tekst fra de fællesoffentlige arkitekturprincipper og –regler[1]. Arkitekturreglerne er, hvor relevant, suppleret med en kommunal tilføjelse, der præciserer anvendelsen og konsekvensen af reglen i kommunalt regi (angivet med fodnoter).

Endvidere er der for hver arkitekturregel blevet udarbejdet en uddybende tekst, som udfolder arkitekturreglen i forhold til den kommunale anvendel-se. Det er en handlingsanvisende tekst med fremhævelse af eventuelle opmærksomhedspunkter, hvis relevant, og med henvisning til metoder, vejledninger, eksempler, 'læs også' etc.

Har du kommentarer, forslag til forbedringer eller tilføjelser, så skriv til på Redaktionen for INFO.rammearkitektur.dk

Proces for revision af de Fælleskommunale Arkitekturprincipper 2018

I processen med revision af de fælleskommunale arkitekturprincipper stod det hurtigt klart, at de kommunale it-arkitekter havde et stort ønske om, at der fremover var færre hierarkier af principper at forholde sig til, idet de i dag kan opleve at skulle forholde sig til fællesoffentlige, fælleskommunale, domænespecifikke og eventuelt egne, kommunale arkitekturprincipper. Ud fra ønsket om, at det bliver mere overskueligt og operationelt for kommunerne at arbejde med arkitekturprincipper, var det naturligt at se på, om de reviderede fælleskommunale arkitekturprincipper kunne tage afsæt i de fællesoffentlige arkitekturprincipper og – regler i 'Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur 2017'.

Referencegruppen kortlagde derfor, hvorvidt de fælleskommunale principper er helt eller delvist dækkede af de fællesoffentlige. Hvor de gældende fælleskommunale arkitekturprincipper havde et indhold, der ikke blev dækket af de fællesoffentlige regler, blev det kommunale princip tilføjet. Resultatet af denne 'mapning' af de gældende 17 fælleskommunale principper til de otte fællesoffentlige principper og tilhørende regler blev tilføjelsen af fire supplerende, specifikke fælleskommunale arkitekturregler.

Noter

  1. Se evt. Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen