Forskel mellem versioner af "Tidslinje for rammearkitekturen"

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
(Møder i Kommunernes It-Arkitekturrådet)
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
 +
<div class="toclimit-2">__TOC__</div>
 
====KL og Kommune Holding A/S besluttede sig for at frasælge KMD====
 
====KL og Kommune Holding A/S besluttede sig for at frasælge KMD====
 
'''Maj 2008:'''
 
'''Maj 2008:'''

Versionen fra 4. dec 2019, 12:58

Indholdsfortegnelse

KL og Kommune Holding A/S besluttede sig for at frasælge KMD

Maj 2008: Jf. lov 548, § 5 fra 2006

KOMBIT blev dannet

20. maj 2009: Formålet med arbejdet i KOMBIT var at etablere et grundlag for, at systemer og løsninger også fremover kan hænge sammen på tværs af kommuner og sektorer. Med salget af KMD, etableringen af KOMBIT og ønsket om et nyt kommunalt it-marked lagde man de første trædesten mod det, der senere skulle blive den fælles-kommunale rammearkitektur.

Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi 2010-2015

2010: Initiativet 4.2 Et konkurrencepræget kommunalt it-marked blev etableret som en del af Den Fælleskommunale Digialiseringsstrategi 2011-2015

Handlingsplanen for den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

2011: Rammearkitekturen og It-arkitekturrådet etableres

Etableringen af Kommunernes It-Arkitekturråd og den fælleskommunale rammearkitektur er begge initiativer i den samlede handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. De overordnede målsætninger er at skabe (økonomisk) råderum for kommunerne, og at udvikle den kommunale service og derved sikre en fortsat attraktiv kommunal sektor.

Se evt. Den fælleskommunale handlingsplan 2011-2015


Møder i Kommunernes It-Arkitekturrådet

Opstartsmøde for It-Arkitekturråd

11. november 2011 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

1. møde i It-Arkitekturrådett

7. marts 2012 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

2. møde i It-Arkitekturrådet

8. maj 2012 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

3. møde i It-Arkitekturrådet

12. september 2012 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

4. møde i It-Arkitekturrådet

27. november 2012 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

5. møde i It-Arkitekturrådet

27. februar 2013 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

6. møde i It-Arkitekturrådet

8. maj 2013 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

7. møde i It-Arkitekturrådet

11. september 2013 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

8. møde i It-Arkitekturrådet

20. november 2013 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

9. møde i It-Arkitekturrådet

25. februar 2014 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

10. møde i It-Arkitekturrådet

8. maj 2014 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

11. møde i It-Arkitekturrådet

10. september 2014 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

12. møde i It-Arkitekturrådet

18. december 2014 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

13. møde i It-Arkitketurrådet

25. februar 2015 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

14. møde i It-Arkitekturrådet

29. april 2015 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

15. møde i It-Arkitekturrådet

30. september 2015 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

16. møde i It-Arkitekturrådet

1. december 2015 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

17. møde i It-Arkitekturrådet

4. marts 2016 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

18. møde i It-Arkitekturrådet

2. maj 2016 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

19. møde i It-Arkitekturrådet

6. september 2016 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

20. møde i It-Arkitekturrådet

1. december 2016 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

21. møde i It-Arkitekturrådet

28. februar 2017 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

22. møde i It-Arkitekturrådet

1. maj 2017 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

23. møde i It-Arkitekturrådet

21. september 2017 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

24. møde i It-Arkitekturrådet

7. december 2017 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

25. møde i It-Arkitekturrådet

28. februar 2018 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

26. møde i It-Arkitekturrådet

30. maj 2018 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

27. møde i It-Arkitekturrådet

26. september 2018 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

28. møde i IT-Arkitekturrådet

6. december 2018 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

29.møde i It-Arkitekturrådet

26. februar 2019 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

30.møde i It-Arkitekturrådet

27. august 2019 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

32. møde i Arkitekturrådet

28. november 2019 Læs mere om mødet og tilgå referatet her

møder i arkitekturboard

Arkitekturboardet etableres

???

?? Rammearkitektur Version 1 Basline (omkring 28. april 2017)

Rammearkitektur version 1

April 2017: Rammearkitekturens Baseline blev fastsat Baseline V1.0 bestod af de daværende Fælleskommunale Arkitekturmål, Fælleskommunale Arkitekturprincipper, Forretningsprocesmønstrene Selvbetjening og Sagsproces, Sag og Dokument-standarderne samt byggeblokkene Sag, Dokument, Organisation og Klassifikation

Tildeling af midler i rammearkitektur-puljen 2017

10. maj 2017 på 1. møde i Arkitekturboardet

Governanceproces for Rammearkitekturen vedtaget

17. maj 2017 på 22. møde i arkitekturrådet

Byggeblokkene [Aktivitet], [Tilstand], [Indsats] og [Objekt] optaget som en del af Rammearkitekturen

05 juli 2018 på 5. møde i Arkitekturboardet

Byggeblokkene [Sag], [Organisation], [Klassifikation] og [Dokument] optaget som en del af Rammearkitekturen

15 september 2018 på 6. møde i Arkitekturboardet

Byggeblokken [Geografisk Inddeling] optaget

25. marts 20199. møde møde i Arkitekturboard Byggeblok optaget: • Geografisk Inddeling 24. juni 2019 10. møde i Arkitekturboard Følgende er optaget i Rammearkitekturen: • Den fælleskommunale domænestruktur • Kriterier for, hvad der er fælleskommunal rammearkitektur • Styringsmodellen for INFO inkl. statusangivelse for indhold i rammearkitekturen

I dag  ?? Hvornår blev følgende ”godkendt/optaget/aftalt?”

• Sag • Dokument • Klassifikation • Organisation • Sagsprocesmønster • Selvbetjeningsmønster • Tidligere fælleskommunale arkitekturmål • Tidligere fælleskommunale arkitekturprincipper